ana sayfa sayfası

2023 Eğitim Vizyon Belgesi Neler Getiriyor? Temmuz 23, 2021 Yorum yapılmamış Yazar: Cihan Kılıç Türk Eğitim Sistemi’nin orta vadeli eğitim planı denilebilecek belge, Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Eğitim sistemimiz açısından içerisinde köklü değişimleri barındıran bu eylem planının eğitimde yakın gelecekte çağın gereklilikleri odağında büyük kırılmaları getireceği …

ana sayfa sayfası Devamı »

2023 Eğitim Vizyon Belgesi Neler Getiriyor? Temmuz 23, 2021 Yorum yapılmamış Yazar: Cihan Kılıç Türk Eğitim Sistemi’nin orta vadeli eğitim planı denilebilecek belge, Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Eğitim sistemimiz açısından içerisinde köklü değişimleri barındıran bu eylem planının eğitimde yakın gelecekte çağın gereklilikleri odağında büyük kırılmaları getireceği …

ana sayfa sayfası Devamı »


2023 Eğitim Vizyon Belgesi Neler Getiriyor?

Temmuz 23, 2021
Yorum yapılmamış

Yazar: Cihan Kılıç

Türk Eğitim Sistemi’nin orta vadeli eğitim planı denilebilecek belge, Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Eğitim sistemimiz açısından içerisinde köklü değişimleri barındıran bu eylem planının eğitimde yakın gelecekte çağın gereklilikleri odağında büyük kırılmaları getireceği öngörülebilmektedir. Eğitimin kaynağının da hedefinin de insan olduğu düşünüldüğünde ve eğitimin çok fazla sayıda alt sistemden oluşan geniş bir ekosistem olduğu gerçeğiyle; ilgili dönüşümün ülkenin yarınları konusunda bir çok paydaşı etkilemesi kuşkusuz kaçınılmaz gözükmektedir.

Read More »


Eğitimin Yeni Keşfedilen Parçası : Duygusal Zeka (Eq)

Temmuz 23, 2021
Yorum yapılmamış

Yazar: Cihan Kılıç

Sebat, Merak, Coşku, Saygı, Özdisiplin,
Büyük Resmi Görebilmek, Motivasyon, Empati, Tevazu,
Doğruların Değişmesi, Başkalarını ve Çevreyi Düşünmek …1

Yukarıda sıralanan duygulara sahip olmanın ve başkaları için yapılan karşılıksız yardımların mutluluğun ön koşulu olduğunu ve hatta hayat başarısını arttırdığı söylendiğinde neler düşünürüz?

Read More »


Ortaöğretim Öğretmenleri Gözünden Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri: Fenomenolojik Bir Çalışma

Temmuz 23, 2021
Yorum yapılmamış

Cihan Kılıç & Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Bavlı

Yirminci yüzyılda kişilerin hayatın çeşitli alanlarında başarılı olabilmeleri için bilişsel zekâlarının (intelligence quotient (IQ))’larının yüksek olması gerektiği düşünülürdü. Yirminci yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise farklı zekâ tiplerinin tanımlanması ile bu düşüncenin değiştiği görülmüştür. Farklı zekâ tiplerinin en tanındıklarından birisi de ‘Duygusal Zeka’dır. Duygusal zekâ kavramı yirminci yüzyılın sonlarına doğru Salovey ve Mayer tarafından akademik çevrelere tanıtılmış ve yirmi birinci yüzyılın ilk başlarında üzerinde geniş araştırmalar yürütülmüş bir kavram haline gelmiştir. Bu zekâ türünün bilim dünyasına sunduğu en önemli katkılarından birisinin hayat başarısı üzerine olumlu etkisi olduğu söylenebilir (Baltaş, 2006).

Read More »