Eğitim & Psikoloji Yazıları

Çocukların Çevrimiçi Ortamda Karşılaştıkları Risk Türleri İle İlgili Velilerin Aracılık Rolü: Literatür Derleme Yazısı

Araştırmalarımızın odağını “gençlerde bilinçli internet kullanımı” teması üzerinde yapılandırmanın sonucunda; veliler için kısıtlayıcı aracılık, aktif aracılık ve birlikte izleme kavramlarına ulaşmış bulunduk. Bu doğrultuda sizlere ulaştırdığımız bu metnin içeriğini bu kavramların açıklaması ve çeşitli araştırma sonuçları ile şekillendirmiş bulunmaktayız.

Covid 19 Pandemisinin Hız Kazandırdığı Kişiselleştirilmiş Öğrenme Ve Yeni Dünya Eğitim Paradigması

Yazar: Cihan Kılıç

Ünlü fütürist Alvin Toffler’ın sözleriyle artık bir çok yerde karşılaşmak mümkündür. Özellikle 21. yy. gereklilikleri ve yaşam becerileri ile ilgili görüşleri dünyaya hiçte yadsınamayacak ölçüde çarpıcı mesajlarını vermeye devam etmektedir. Bunlardan bir tanesi de meşhur metaforu haline dönüşen “21. Yüzyılın okuma yazma bilmeyenleri, okuyamayan ve yazamayanlar değil; öğrenemeyen ve öğrenmeyenler olacaktır.” sözüdür. Metaforun kalbinde yatan 21. yy. ve öğrenme vurguları olsa gerek.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi Neler Getiriyor?

Yazar: Cihan Kılıç

Türk Eğitim Sistemi’nin orta vadeli eğitim planı denilebilecek belge, Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Eğitim sistemimiz açısından içerisinde köklü değişimleri barındıran bu eylem planının eğitimde yakın gelecekte çağın gereklilikleri odağında büyük kırılmaları getireceği öngörülebilmektedir. Eğitimin kaynağının da hedefinin de insan olduğu düşünüldüğünde ve eğitimin çok fazla sayıda alt sistemden oluşan geniş bir ekosistem olduğu gerçeğiyle; ilgili dönüşümün ülkenin yarınları konusunda bir çok paydaşı etkilemesi kuşkusuz kaçınılmaz gözükmektedir.

Eğitimin Yeni Keşfedilen Parçası : Duygusal Zeka (Eq)

Yazar: Cihan Kılıç

Sebat, Merak, Coşku, Saygı, Özdisiplin,
Büyük Resmi Görebilmek, Motivasyon, Empati, Tevazu,
Doğruların Değişmesi, Başkalarını ve Çevreyi Düşünmek …1

Yukarıda sıralanan duygulara sahip olmanın ve başkaları için yapılan karşılıksız yardımların mutluluğun ön koşulu olduğunu ve hatta hayat başarısını arttırdığı söylendiğinde neler düşünürüz?