Hakkımda

Cihan Kılıç

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi matematik bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin eğitim bilimleri bölümünden 2018 yılında yüksek lisans derecesine sahip oldu. Yüksek lisans çalışmaları sırasında eğitim bilimleri çatısı altında eğitimde program geliştirme, öğrenme psikolojisinde zekâ ve yetenek konuları ile birlikte çok disiplinli eğitim programları üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çerçevede disiplinler arası öğretim yöntemiyle hazırlanmış eğitim programları üzerinde, matematik ve fizik dersleri bağlamında, yüksek lisans tezini tamamladı. Aynı süreçte ortaöğretim kademesinde çeşitli özel kurumlarda matematik öğretmenliği ve eğitim uzmanlığı görevlerine başlamakla birlikte çağdaş drama eğitimi aldı.

Yüksek akademik eğitimine eğitim bilimleri alanında adım attığı 2015 yılından itibaren asıl gaye olarak “insan”ı anlama girişimlerini amaç edinmiştir. Geçen zamanla birlikte insan canlısını natür ve nurtür ikililiğinde anlamaya çalışma merakıyla birlikte, insanı sadece madde ve manadan ibaret gören, bölen ve parçalayan, biyo-psiko-sosyal organizma olduğu görüşünün aksine, manevi yönüyle birleştiren somato-psikospititüel bir canlı olduğu görüşüne yakın olarak merak ve çalışmaları devam etmektedir. Bu durum eğitim psikolojisi bağlamında psikoloji çalışmalarına ışık tutmuştur.

Pozitif bilimlerin okullar üzerindeki etkisinin yüksek olması, günümüz eğitiminde çeşitli çıkmazlara ve paradigma körlüklerine sebep olduğunu alan yazın destekli olarak görebilmiş olması insan duyguları üzerine yönelik araştırmalar yapmasına sebep olmuştur. Bu durum kendisinin “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” kavramı üzerindeki çalışmalarını şekillendirdi. Bu çerçevede pozitif psikoloji, ortaöğretim seviyesinde sosyal duygusal öğrenme, ergenlerde duygusal zekâ ve geliştirilmesi gibi alanlarda akademik ve uygulamalı çalışmalarına devam etmektedir.

Mevcut durumda özel bir ortaöğretim kurumunda matematik öğretmenliği ve eğitim uzmanlığı yapmakta olup Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir.

Atölye eğitim programları tasarımları ve uygulanması, rehberlik hizmetleri ve çeşitli eğitim/akademik danışmanlık hizmetleri gibi konularda meslek hayatına devam etmekedir.

İnsan biyografileri-yaşanmışlıkları ve tasavvuf, meslek hayatı dışında ilgilendiği konular arasındadır.


AKADEMİK İLGİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

Sosyal ve Duygusal Öğrenme-Pozitif Psikoloji
Eğitim Psikolojisi, (Öğrenme ve Gelişim Psikolojisi)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde program geliştirme.
Disiplinler arası (çok disiplinli) yaklaşımlarla hazırlanmış eğitim programları tasarımı. Duygusal zeka/sosyal duygusal öğrenme eğitim programı tasarımı.
Eğitimde program değerlendirme.
Zeka, yetenek ve öğrenme. Çoklu zeka- duygusal zeka.
Eğitim felsefesi, sosyolojisi, tarihi.
Karşılaştırmalı eğitim.
Alternatif eğitim ve okul modelleri.
Gelecek (ilerici) eğitim modelleri. Kişiselleştirilmiş Öğrenme anlayışı.


EĞİTİM

İlkokul: Seydişehir Alüminyum İlkokulu

Ortaokul: Ankara Batıkent İlköğretim Okulu

Lise: Ankara Yenimahalle Batıkent Lisesi

Lisans: Kocaeli Üniversitesi- Matematik

Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Bölümü- Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Bölümü- Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı


KONGRE-SEMPOZYUM DENEYİMLERİ

Sunumlar

Özaydınlı, B., Kılıç, C., (2017). Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımıyla Tasarlanan Derslerin Öğrencilerin Matematiksel İlişki Kurma Becerisini Geliştirmesine İlişkin Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenleri ile Konu Alanı Uzmanlarının Görüşleri. V. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Marmaris / Muğla 2017.

Kılıç, C., (2018). Matematik Dersi Hareket Problemleri Konusunun 9. Sınıf Öğrencilerine Disiplinler Arası Öğrerim Yaklaşımıyla Öğretimi. VI. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Kars, 2018.

Kılıç C., Yeşitlepe, M., Şentürk, Ö., (2019). 2023 Eğitim Vizyonu Tasarım Beceri Atolyelerinin Geliştirilmesi ve Uygulanabilirliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri. V. Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. İstanbul, 2019.

Kılıç, C., Bavlı, B. (2021). Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri ile İlgili Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşleri. VIIIth İnternational Eurasian Educational Research Congress (Online). Aksaray, 2021.

Dinleyici

II. Alternatif Eğitim Kongresi. İstanbul, 2019
16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. İstanbul 2019
1. Alternatif Eğitim Kongresi. İstanbul 2018
VI. Zeka ve Yetenek Kongresi. Ankara 2018
V. Zeka ve Yetenek Kongresi. Ankara 2017.