Velilere Yönelik

“Çocukları, yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve olmak istedikleri şeyi olmaları için özgür bırakmalıyız.
Biz onlara hakim, asker ya da din adamı olmalarını değil yaşamayı öğretebiliriz ve onlar bir meslek sahibi olmadan önce insan olmalılar. Çünkü, bir insan ne olmak istiyorsa ya da ne olması gerekiyorsa onu olabilir, sonra vazgeçip başka bir şey olabilir; ama o daima kendisi olarak kalacaktır.”
Jean-Jacques Rousseau

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş’ın “Zeka’nın Hayat Başarısındaki Rolü” isimli, özellikle ebeveynlere tavsiye edilebilecek, ilham verici konuşması.
Zeka ve okul başarısı hayat başarısını ne kadar etkilemektedir ?
Duygusal zekânın insan hayatındaki rolü nedir?
Konfor alanlarından başarının çıkamayacağı,
Çocukların hayatlarını kolaylaştırdıkça onların potansiyellerinin ortaya çıkmasına engel olduğumu,
Bir hayatta üzüntü, acı, başarısızlık yoksa o hayatın mantar bir hayat olduğu…Gibi temalarla gerçekleştirilmiştir.

Çocukların Çevrimiçi Ortamda Karşılaştıkları Risk Türleri İle İlgili Velilerin Aracılık Rolü: Literatür Derleme Yazısı

Bilindiği üzere çağımızda internet ve teknoloji kullanımı hem yetişkinler hem de çocuk-ergen yaş grubundaki bireyler için hayatımızın temel kullanım araçları haline gelmiştir. Fakat hızlı gelişen bu yaşam pratikleri beraberinde de bir takım endişeleri doğurmaktadır. Gençlerin bilinçli internet kullanımı ve ailelerin bu konudaki yaklaşımlarının nasıl olması gerektiği konusunda çeşitli soru işaretleri olmakla birlikte bu konudaki araştırmalar yapılmaya devam etmektedir.

Bizler de yapılmış araştırmaları tarama ışığında literatür destekli bir bilgilendirme yazısı hazırlamak istedik. Araştırmalarımızın odağını “gençlerde bilinçli internet kullanımı” teması üzerinde yapılandırmanın sonucunda; veliler için kısıtlayıcı aracılık, aktif aracılık ve birlikte izleme kavramlarına ulaşmış bulunduk. Bu doğrultuda sizlere ulaştırdığımız bu metnin içeriğini bu kavramların açıklaması ve çeşitli araştırma sonuçları ile şekillendirmiş bulunmaktayız.

Yazının tamamını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.